У чому полягає суть демократії і меритократії

Якщо суть розуміти як щось єдине, що є в різних формах прояву демократії, тоді суттю демократії є використання бажань, знань і здібностей членів колективу для збільшення розумності споживання ресурсів. 

Отже, демократія - це засіб, призначений для збільшення ефективності організаційних рішень.

Як і будь-який засіб, демократія в різних обставинах може бути корисною або шкідливою.

Коли вона корисна? 

Тоді коли розумність колективної думки може бути вище, ніж думка його лідера.

У всіх інших випадках, коли розумність менше або дорівнює розумності лідера, демократія шкідлива.

У яких випадках розумність колективної пропозиції до його лідера буде вище його особистої розумності? 

Тільки в тих випадках, коли колектив навчений готувати свої пропозиції своєму лідерові з використанням спеціальних процедур, що дозволяють цілеспрямовано консолідувати свої бажання, знання і здібності.

Демократія - це засіб, призначений для цілеспрямованої консолідації розумових зусиль членів колективу.

Від чого ж залежить ефективність різних форм демократії?

Від ефективності соціальних технологій, які використовуються для підготовки та прийняття організаційних рішень.

Які соціальні технології сьогодні вже є в арсеналах демократії?

Перша група - це соціальні опитування думок з різних питань ( да – ні ).

Друга група - це голосування (за, проти, утримався).

Третя група - це рейтингове голосування (якщо за якусь пропозицію, то, на скільки? На 0, на 1, на 2, на 3, ... на 10).

Перші три групи соціальних технологій дозволяють лідеру складати розумові зусилля членів колективу.

Четверта група - це фрактальні процедурні механізми, що дозволяють цілеспрямовано консолідувати і множити розумові зусилля членів колективу.

Ці механізми розроблено порівняно недавно. Їх основу складають фрактали, які є простими математичними алгоритмами. Вони призначені для цілеспрямованої консолідації бажань і знань членів колективу, а так само для розвитку у них нових здібностей.

 


Процес цілеспрямованої консолідації складається з чотирьох етапів: 

Перший етап формалізація - це розробка спеціальної форми для оперативного проведення колективного опитування.

Другий етап суб'єктивації - це проведення колективного опитування та отримання диференційованих суб'єктивних думок.

Третій етап об'єктивація - це обробка результатів колективного опитування для отримання об'єктивного диференційованого думки.

Четвертий етап консолідація - це перевірка результатів учасниками опитування і особистий підпис, що підтверджує повну згоду з отриманими результатами.

Підводячи підсумок сказаному вище можна зробити висновок, що суттю демократії є соціальні технології. Для їх практичного застосування потрібні спеціально навчені люди, які знають і вміють їх ефективно застосовувати в різних життєвих обставинах. А якщо таких людей в колективі або в партії немає, то демократія для них скоріше шкідлива, ніж корисна.

Мерітократія - це влада гідних.

А гідні це ймовірно ті, хто знає і вміє використовувати арсенали демократії для збільшення ефективності застосування ресурсів суспільства для досягнення намічених цілей.

Суттю меритократії є використання спеціальних знань для підготовки і висунення найбільш гідних на керівні посади в державі, які здатні на практиці збільшувати в колективі рівень розумності споживання ресурсів. 

Меритократ - це людина, яка вміє ефективно використовувати арсенали демократії для оперативного вирішення проблем які стримують процес розвитку суспільства.

Ігор Марчук

 


©2010-2023 МАРЧУК Ігор Дмитрович
Україна, м.Вінниця, тел.(067)706-44-95, (050)784 67 50

Created: VR