ЗМІСТ Методики активізації сільських громад України

1. Формування графічного образу  «Стратегії розвитку територіальних громад України»

1. Formation of the graphic image “Development strategies of the territorial communities of Ukraine”

2. Створення необхідних умов, які гарантують реалізацію «Стратегії розвитку територіальної громади»

2. Creation of the required conditions guaranteeing implementation of the “Development strategies of the territorial communities of Ukraine”

3. Як активізувати сільську громаду

3. How can a rural community be activated?

4. Узгодження технічного завдання між замовником (сільською радою) та виконавцем (фахівцем впровадження методики)

4. Agreement of a technical task between the Customer (rural council) and Executive (specialist of the methods implementation)

5. Договір про активізацію сільської громади.

5. Agreement of activation of the rural community.

6. Узгодження форми та змісту акту виконаних робіт

6. Agreement of the form and contents of the Certificate of Performed Works.

7. Переорієнтація свідомості членів громади з боротьби на єдність.

7. Reorientation of the consciousness of the community members from the struggle into unity.

8. Формування образа документа  «Думка майдану»

8. Formation of the document image “Dumka maidanu” (“Square's opinion”)

9. Фіксація бажань учасників майдану в процесі розвитку села.

9. Record of wishes of the maidan's (square's) members  in the process of the village development.

10. Аналіз особистих бажань членів сільської громади.

10. Analysis of the personal wishes of the rural community members.

11. Синтез ключових проблем, що стримують процес розвитку села.

11. Synthesis of the key problems hindering the process of the village development.

12. Формування об’єктивного рейтингу ключових проблем.

12. Formation of the key problems objective rating.

13. Фіксація консолідованої думки учасників зібрання.

13. Record of the consolidated opinion of the meeting members.

14. Реєстрація «Думки майдану» в Районній раді.

14. Registration of the  “Dumka maidanu” (“Square's opinion”) in the District Council.

15. Підсумок.   Summary.

16.     Додатки.   Additions.

17. Глосарій.  Glossary.

18. Список використаної літератури.   List of the used literature.

 


©2010-2022 МАРЧУК Ігор Дмитрович
Україна, м.Вінниця, тел.(067)706-44-95, (050)784 67 50

Created: VR