Мотивація до активної участі члена громадянського суспільства

Ігор Марчук

12 лютого 2014

Пропозиція всім членам Громадської ради при ОДА по зміні форми проведення загальних зборів.

З керівництвом ОДА попередньо домовлено новий формат взаємовідносин, вони будуть побудовані на вирішенні актуальних проблем громадянського суспільства.

З метою забезпечення об’єктивної картини по існуючих проблемах пропоную змінити традиційну форму проведення загальних зборів, яка потребує свого удосконалення.

 

Мотивація до активної участі члена громадянського суспільства?

(Громадська рада, Народна рада, Громадська організація, Орган місцевого самоврядування)

Самим першим кроком налагодження взаємовідносин в організації чи раді це виявлення цілей з яким людина прийшла в організацію чи раду.

Потрібно виявити цілі, або хоча б бажання кожного учасника.  Якщо цілі відповідають можливостям організації і співпадають з основною масою цілей інших учасників то визначаються шляхи досягнення цілей.

Кожна ціль складається з шляху який потрібно пройти. На шляху завжди виникають перешкоди , коли наші бажання стають більшими ніж наші можливості. У

Умовно назвемо це проблема.

ПРОБЛЕМА = Бажання - Можливості

Проблеми завжди виникають непоодинокі, а групами і тому потрібно сконцентрувати ресурси на вирішення першочергових проблем.

Для виявлення точки прикладання зусиль необхідно виявити об’єктивний рейтинг ключових проблем.

Рейтинг ключових проблем організації - це, по суті, продукт роботи частини громадянського суспільства чи організації, чи ради.

Його отримує спеціально навчений модератор за спеціальною методикою. В основу цієї методики покладено процедурний механізм, який дозволяє протягом двох годин, отримати інтегральну оцінку об'єктивної думки учасників опитування про те, яка проблема хвилює учасників опитування в першу чергу. Яка в другу чергу. Яка в третю і т.д. чергу.

Опитування починається з того, що всі учасники отримують спеціальний бланк, в який вони вносять свої дані і 3-5 проблем, які за їх особистим суб'єктивну думку слід вирішувати в першу чергу.

Модератор і його помічники збирають ці заповнені бланки і зводять їх в загальний бланк для колективної оцінки всіх проблем поданих всіма учасниками опитування.

Загальний бланк друкується помічниками модератора і роздається всім учасникам опитування . Потім всі учасники опитування відзначають на зведеному бланку яку проблему з усіх перерахованих на їхню особисту думку слід вирішувати в першу, другу, третю і т.д. чергу. Результати цього опитування, тобто, суб'єктивні думки кожного, збираються і об'єктивуються за допомогою інтегрального підсумовування всіх думок.

Об'єктивна колективна думка вноситься в спеціальний бланк «Думка майдану» підписується всіма учасниками опитування, модератором і затверджується головою територіальної громади. Потім на підпис голова ставить печатку і робить копію з цього документа.

Копія передається до органів місцевої влади та реєструється там.

Цей документ показує владі реальну волю народу. Він їм каже, що конкретно і в якій послідовності слід зробити, що б заручитися максимальною підтримкою народу.

У цьому випадку виходить так, що влада почує кожного.

У цьому випадку виграють всі.

Народ вирішує свої найактуальніші проблеми.

Влада отримує максимальну підтримку народу.

Олігархи отримують замовлення від влади на рішення проблем народу і гарантії оплати своєчасно і якісно вирішених народних проблем.

У цьому випадком можна автоматично отримувати консенсус народу, влади і олігархів.

 


©2010-2022 МАРЧУК Ігор Дмитрович
Україна, м.Вінниця, тел.(067)706-44-95, (050)784 67 50

Created: VR