Технологія інтенсивного розвитку області

 

«Проект організації процесу інтенсивного розвитку області»

 

Зміст пропозиції

1 частина: Концептуальне бачення розробки проекту.

2 частина: Концептуальне бачення реалізації проекту.

 

1 частина: Концептуальне бачення розробки проекту.

 1. Доручення голови ОДА Марчуку І.Д. на розробку технічного завдання до «Проекту організації процесу інтенсивного розвитку області» (далі проект);
 2. Розробка технічного завдання до проекту;
 3. Затвердження технічного завдання до проекту;
 4. Видача технічного завдання Марчуку І.Д. на розробку проекту;
 5. Розпорядження Голови ОДА про створення експертної групи для проведення експертизи проекту;
 6. Презентація проекту експертній групі;
 7. Експертиза проекту;
 8. Затвердження проекту Головою ОР, Головою ОДА.

 

2 частина: Концептуальне бачення реалізації проекту.

 1. Створення робочої групи проекту (Сільські голови, Голови РР, Голови РА);
 2. Проведення навчання учасників проекту (Сільських голів, Голів РР, апарат РР, депутати РР, Голів РДА, апарат РДА);
 3. Проведення активізації територіальних громад за допомогою «Методики активізації сільських громад України» (Виконавці Сільські голови з експертами);
 4. Реєстрація «Думки майдану» в РР. Виконавець Сільський голова («Думка майдану» основа для розробки «Стратегії розвитку територіальної громади»);
 5. Розробка заходів необхідних для вирішення ключових проблем територіальної громади (Виконавці депутати територіальних громад);
 6. Виявлення заходів реалізація яких знаходиться за межами можливостей територіальної громади (Виконавець депутати територіальної громади);
 7. Передача переліку заходів реалізація яких знаходиться за межами можливостей територіальної громади у РР (Виконавець Сільський голова);

УВАГА: П 3,4,5,6,7 виконують всі територіальні громади кожного району області.

 1. Складання загального списку виявлених проблемних заходів з усіх територіальних громад включаючи районний центр і додаючи проблеми РДА та РР. (Виконавець відділ економіки РДА)
 2. Отримання рейтингу проблем району за допомогою «Методики активізації сільських голів України» (Учасники рейтингу Сільські голови, Голова РР, керівники комісій РР, Голова РДА, начальники відділів РДА) Даний рейтинг є основою для розробки стратегії розвитку району.
 3. Фіксація рейтингу проблем району в ОР «Думка району» (Виконавець Голова РР)
 4. Розробка заходів необхідних для вирішення ключових проблем району (Виконавці депутати районної ради);
 5. Виявлення заходів реалізація яких знаходиться за межами можливостей району (Виконавець депутати РР);

Передача переліку заходів реалізація яких знаходиться за межами можливостей району у ОР (Виконавець Голова РР);

УВАГА: П 8,9,10,11,12 виконують всі райони  області.

 

 1. Складання загального списку виявлених проблемних заходів з усіх районів області включаючи обласний центр і додаючи проблеми ОДА та ОР. (Виконавець департамент економіки ОДА)
 2. Отримання рейтингу проблем області за допомогою «Методики активізації сільських голів України» (Учасники рейтингу Голови РР, Голова ОР, керівники комісій ОР, Голова ОДА, начальники департаментів та управлінь ОДА) Даний рейтинг є основою для розробки стратегії розвитку області.
 3. Фіксація рейтингу проблем області у ВР, КМУ, АП «Думка області» (Виконавець Голова ОР) Даний рейтинг є основою для розробки стратегії розвитку області.
 4. Розробка заходів необхідних для вирішення ключових проблем області (Виконавці депутати обласної ради);
 5. Виявлення заходів реалізація яких знаходиться за межами можливостей області (Виконавець депутати ОР);
 6. Передача переліку заходів реалізація яких знаходиться за межами можливостей області у ВР, КМУ, АП. (Виконавець Голова ОР) Списки проблем всіх областей є основою для розробки «Стратегії розвитку України»;

 

УВАГА: Якщо П 13,14,15,16 виконають всі області, розвиток отримає Україна в цілому.

 

 1. Експертна група області виконує структурування територіальних громад по головній проблемі. Налагоджує взаємозв’язок між Сільськими головами які мають спільні проблеми під номером 1.
 2. Таким чином кожна територіальна громада приймає участь в колективній роботі по розробці алгоритмів і вирішення своїх головних проблем.
 3. Реалізація такої схеми вирішення проблем приведе до одночасного вирішення головних проблем більшості територіальних громад.

Висновок: Область отримає інтенсивний розвиток, який буде зафіксовано на всіх рівнях виконавчої та представницької влади.

Розвиток буде зафіксовано по відповідних критеріях у кожній територіальній громаді.

 


©2010-2022 МАРЧУК Ігор Дмитрович
Україна, м.Вінниця, тел.(067)706-44-95, (050)784 67 50

Created: VR