Засідання Ради загальноосвітньої школи № 27

ПРОТОКОЛ № 1/2011

Засідання Ради загальноосвітньої школи № 27

 

____________ початок о ____год. м. Вінниця.


Присутні: ______ осіб, (список додається)

Порядок денний:
  1. Про перевибори голови ради на 2011рік.
  2. Про перевибори секретаря ради на 2011рік.
  3. Про положення про раду ЗОШ № 27.
  4. Про структуру ради школи та її склад.
  5. Про план робот ради на 2011 рік.
  6. Про призначення відповідальних членів ради за виконання пунктів плану роботи ради на 2011 рік.
  7. Різне.
1. Про перевибори голови ради на 2011рік.
Слухали: З першого питання виступила директор школи Куровська І.В. Запрпонувала обрати Головою ради школи на 2011 рік______________________________
Голосували:

За _____ проти -____, утримались -_______

Вирішили: Обрати Головою ради ЗОШ №27 ____________________________.

2. Про перевибори секретаря ради на 2011рік.
Слухали: З другого питання виступила директор школи Куровська І.В. Запрпонувала обрати Секретарем ради школи на 2011 рік______________________________
Голосували:

За _____ проти -____, утримались -_______


Вирішили: Обрати Секретарем ради ЗОШ №27 ____________________________.

3. Про положення про раду ЗОШ № 27
Слухали:
З третього питання виступив_Марчук І.Д , яким було запропоновано проект Загальноосвітньої школи № 27.
Голосували:

За - _____, проти - ___ , утримались - ____

Вирішили:
Проект прийняти за основу і затвердити його.

4. Про структуру ради школи та її склад..
Слухали:
З четвертого питання виступив Марчук І. Д., яким було запропоновано структуру ради Загальноосвітньої школи № 27.
Голосували:

За -____, проти - ____ утримались - ____

Вирішили:
Запропоновану структуру ради школи прийняти за основу і затвердити її на 2011 рік.

5. Про план робот ради на 2011 рік.
Слухали:
З п’ятого питання виступив Марчук І. Д., яким було запропоновано план роботи ради Загальноосвітньої школи № 27.
З п’ятого питання виступив
______________________запрпонував

З п’ятого питання виступив ______________________ запропонував

З п’ятого питання виступив _______________________ запрпонував
Голосували:

За -____, проти - ____ утримались - ____

Вирішили:
Затвердити план роботи ради на 2011 рік

6. Про призначення відповідальних членів ради за виконання пунктів плану роботи ради на 2011 рік.

Слухали:
З шостого питання виступив ______________________ запропонував призначити відповідальним за пункт 1 _______________________________

З шостого питання виступив ______________________ запропонував призначити відповідальним за пункт 1 _______________________________
З шостого питання виступив ______________________ запропонував призначити відповідальним за пункт 2 _______________________________
З шостого питання виступив ______________________ запропонував призначити відповідальним за пункт 3 _______________________________
З шостого питання виступив ______________________ запропонував призначити відповідальним за пункт 4 _______________________________
З шостого питання виступив ______________________ запропонував призначити відповідальним за пункт 5 _______________________________
З шостого питання виступив ______________________ запропонував призначити відповідальним за пункт 6 _______________________________

Вирішили:
Затвердити план роботи ради на 2011 рік з призначеними відповідальними за виконання кожного пункту

7. Різне
Слухали:

Голова Ради ЗОШ № 27 ___________________
 


©2010-2022 МАРЧУК Ігор Дмитрович
Україна, м.Вінниця, тел.(067)706-44-95, (050)784 67 50

Created: VR