ПРОТОКОЛ №1

ПРОТОКОЛ №1

організаційного засідання регіональної ради підприємців при Вінницькій облдержадміністрації

 

м. Вінниця 21.07.2011

 

Присутні:

Заступник голови Вінницької ОДА – В. Барецький

Перший заступник голови Вінницької ОблРади – І. Кревський

26 членів регіональної ради підприємців.

 

Порядок денний:

 

 

  1. Про стан розвитку підприємництва у Вінницькій області

  2. Про обрання голови, першого заступника та заступника регіональної ради підприємців при Вінницькій обласній державній адміністрації.

  3. Про затвердження положення про регіональну раду підприємців при Вінницькій обласній державній адміністрації.

 

Засідання з привітальним словом відкрив заст. голови Вінницької ОДА В. Барецький, який повідомив про готовність влади співпрацювати з новоствореним дорадчим органом та всіляко підтримувати його в тому числі і організаційно-технічними засобами.

 

По першому питанню слухали заступника начальника Головного управління економіки Вінницької ОДА Носіковську Н.Н., яка доповіла про основні показники стану розвитку підприємництва за перші півроку 2011 року.

 

По другому питанню слухали В. Барецького який запропонував обрати лічильну комісію.

Обрали лічильну комісію у складі:

Банах А.С. – голова РСП Шаргородського району;

Гавриш К.А. – голова СПП Тиврівського району;

Кухарчук І.І. – голова асоціації фермерів та приватних землевласників Вінницької області.

 

Перейшли до обговорення кандидатур на посаду голови ради.

Редчик В.М. – запропонував обрати головою Кузнєцова П.Д., першим заступником голови Захарчука Ю.В., заступником – Печаліна О.В.

Пастушенко Р.А. – запропонував на посаду голови Захарчука Ю.В першого заступника – Алєксєнцеву А.Р.,

Банах А.С. – запропонував на посаду голови Алєксєнцеву А.Р.

Алєксєнцева А.Р. – запропонувала зробити раду в першу чергу дієвим органом і враховуючи свій досвід зголосилася координувати роботу ради при Вінницькій ОДА.

Сологуб О.П – запропонував обрати головою Кузнєцова П.Д., першим заступником голови Печаліна О.В., заступником – Захарчука Ю.В. Він також запропонував обрати 3-х заступників з питань різних секторів економіки – сільське господарство, торгівля, промисловість.

Ланіна А.В. – запропонувала відхилити пропозицію Сологуба О.П. щодо кількості заступників у зв’язку з затвердженою відповідною постановою КабМіна структурою і складом ради.

Кузнєцов П.Д. – зняв свою кандидатуру з голосування на користь інших претендентів.

Перейшли до голосування.

Більшістю голосів (17 голосів із 26) головою ради підприємців обрали Алєксєнцеву А.Р.

Алєксєнцева А.Р. запропонувала Ланіній А.В. вести протокол засідання у якості секретаря.

 

По третьому питанню слухали Алєксєнцеву А.Р., яка запропонувала у складі ради виділити координаторів робочих груп, а самі робочі групи сформувати за принципом галузевого поділу, або за принципом проблематичності.

Гавриш К.А., Марчук І.Д., Банах А.С., Агарков І.І. – підтримали поділ за галузевим принципом.

Захарчук Ю.В. – запропонував перейти до обрання першого заступника та заступника голови шляхом голосування, а також обрати 3-х заступників за галузевим принципом.

Кухарчук І.І. – запропонувала на посаду першого заступника Печаліна О.В., на посаду заступника – Редчика В.М.

Алєксєнцева А.Р. – підсумувала дебати і запропонувала замість 3-х заступників зробити координаторів відповідних груп: сільське господарство – Кухарчук І.І., торгівля та послуги – Печалін О.В., промисловість – Редчик В.М. або Захарчук Ю.В., рибоводство – Агарков І.І., юридично-правовий блок – Марцинківський Л.В., також запропонувала на посаду першого заступника Захарчука Ю.В., на посаду заступника і одночасно голову секретаріату – Ланіну А.В.

Редчик В.М. - зняв свою кандидатуру з голосування.

 

Голосували:

Першим заступником голови та координатором робочої групи з питань промисловості одноголосно обрали Захарчука Ю.В.;

Заступником голови та секретарем ради одноголосно обрали Ланіну А.В.;

Координатором робочої групи з питань сільського господарства одноголосно обрали Кухарчук І.І.;

Координатором робочої групи з питань рибоводства одноголосно обрали Агаркова І.І.;

Координатором робочої групи з питань торгівлі та послуг одноголосно обрали Печаліна О.В.

Координатором юридично –правового блоку одноголосно обрали Марцинківського Л.В.

Марцинківський Л.В. запропонував Ланіній А.В. зробити спільну базу з адресами та телефонами всіх членів ради і розіслати цю інформацію по e-mail.

 

Алєксєнцева А.Р. запропонувала всім членам ради надавати пропозиції з наступних питань:

  • єдиний соціальний внесок;

  • розвиток зеленого туризму;

  • спрощена система оподаткування;

  • пенсійне законодавство.

 

Печалін О.В. запропонував на наступному засіданні розглянути питання перевірок підприємців органами прокуратури.

Марцинківській Л.В. акцентував увагу на тому, що потрібно не тільки висвітлювати проблеми але й надавати пропозиції щодо їх вирішення.

 

Алєксєнцева А.Р. повідомила про те, що проводиться робота з метою налагодження конструктивного діалогу з керівним складом УБЕП, присвячена саме перевіркам, крім того вона наголосила на необхідності проводити освітні заходи для підприємців, яки б дали їм можливість краще взнати свої права та обов’язки. Запропонувала всім бажаючим приєднатися до Форуму підприємців у м.Одесі.

 

Редчик В.М. запропонував ініціювати перегляд складу рад підприємців у районах області.

Алєксєнцева А.Р. зазначила, що необхідно підтримувати діяльність активних громадських організації і таким чином вони самі ініціюють перегляд складу тих рад, які не працюють.

 

Редчик В.М. повідомив про існування Подільського центру новітніх технологій і запропонував всім присутнім користуватися його послугами.

Кухарчук І.І. – запропонувала на наступних засіданнях регіональної ради акцентувати увагу на пропозиціях до Закону України «Про продаж землі».

Кірокосян М.В. – повідомила про те, що є певні напрацювання щодо пропозицій по загальній системі оподаткування які будуть надані на розгляд ради.

Алєксєнцева А.Р. – запропонувала проводити за необхідністю виїзні засідання ради.

Марцінківський Л.В. – порадив членам ради звертати увагу на вже існуюче законодавство і дотримуватись системного підходу при підготовці пропозицій.

 

Алєксєнцева А.Р. запропонувала провести наступне засідання ради на початку вересня та приурочити його до Дня підприємця, за цей час підготувати зміни і доповнення до положення про раду і провести декілька робочих засідань у складі заступників і координаторів робочих груп.

 

Закрив засідання перший заступник голови Вінницькой облРади Кревський І.М., який повідомив, що влада підтримує ініціативу громадських організацій і буде допомагати у проведенні розумних реформ, закликав всіх присутніх приймати активну участь у засіданнях ради і надавати слушні пропозиції щодо покращення підприємницького середовища у Вінницькій області.

 

 

Голова Ради Алєксєнцева А.Р.

 

Секретар Ланіна А.В.

 

 

 

 

 

 

 


©2010-2022 МАРЧУК Ігор Дмитрович
Україна, м.Вінниця, тел.(067)706-44-95, (050)784 67 50

Created: VR