Пояснення Марчук
До замостянського районного суду м. Вінниці

Вул. Грушевського, 17

М. Вінниця, 21050

Позивач: Марчук Ігор Дмитрович
вул. Складська б.11 кв.1
м. Вінниця, 21011
29 грудня 2010 року.

ПОЯСНЕННЯ

Щодо заперечення відповідача Могира І. В. вх. № 35007 від 17.12.2010р.

 

Пояснення: В додатках приведена наглядна схема (Додаток 1), структури управління кооперативом, яка передбачена статутом кооперативу та ЗУ «Про кооперацію»

Відповідач в кооперативі обіймає одразу дві функціональні посади, які абсолютно відрізняються по суті і за призначенням.

1 Відповідач займає посаду голови правління кооперативу, який обирається зі складу правління згідно статуту, та зобов’язаний організовувати роботу правління і координувати її, маючи при цьому право голосу як член правління. Правління кооперативу є колегіальним органом, голова не має право одноосібно приймати рішення.

2 Відповідач також обіймає посаду керівника кооперативу, який наймається або головою правління за погодженням правління, або самим правлінням. Дана посада є найманою і в посадові функції входить адміністративне керування кооперативом. Всі фінансові витрати мають бути узгоджені з правлінням, в тому числі і залучення аудиторської перевірки.

В своєму запереченні відповідач погодився з даним поясненням про що свідчить заперечення № 35007 від 17.12.2010р.

 

Доводи наведені в запереченнях відповідача я вважаю необґрунтованими, безпідставними і неправдивим тому прошу суд не брати їх до уваги з наступних причин:

 

 1. Вказана заборгованість Марчука І.Д. перед кооперативом у розмірі 920 грн. є неправдивою.

  1. Гараж № 503 який вказаний в запереченні не належить Марчуку І.Д..

  2. 2010 рік ще не закінчився і терміни сплати за поточний рік ніде не зафіксований, тому не сплата за поточний 2010 рік не є заборгованістю.

  3. Розмір членських внесків за гараж встановлюється на загальних зборах, мені лише відомо, що на зборах правління було винесено рішення про підняття розміру членських внесків до 100 гривень, але він мав бути затверджений на загальних зборах. Про це може свідчити протокол загальних зборів в якому вказано про прийняте рішення підняття розміру членських внесків. Такий протокол відсутній.

  4. За гаражі які належать Марчуку І.Д., а саме № 17/18, 509, 319 остання сплата була в 2008 році, про що свідчать копії чеків про сплату(Додаток 2), тобто заборгованість може становити 80 х 3= 240 гривень, а не 920 як вказано в запереченні. Відповідач тут вводить суд в оману.

  5. В лівому верхньому кутку копії розрахункової книжки (Додаток 2) вказано розрахунок переплати Марчука І.Д. за гараж, зроблений рукою бухгалтера Паламарчук О.А., який становить 237 гривень, тобто 240 грн. – 237 грн. = 3 гривні дійсна заборгованість Марчука І.Д. це може підтвердити бухгалтер Паламарчук О.А.

 2. В запереченні відповідач вказав, що: «на зборах обирається правління і ревізійна комісія». Правління кооперативу не переобиралось, про що свідчить відсутність протоколу загальних зборів в якому має бути вказано про переобрання правління і зазначено новий склад. Згідно чинного законодавства України, поки не буде легітимним шляхом обраний новий склад правління, старий склад є дійсним.

 3. В запереченні відповідач посилається на пункт 24 статуту, що загальні збори скликаються правлінням (ст.. 15 Закону про кооперацію) Голові правління неодноразово доводилось членами правління про необхідність скликання загальних зборів, на що він відповідав – «Коли я захочу збирати тоді буду, а це не ваше діло». Про що можуть засвідчити три позивача (Марчук, Базиляк, Скомаровський) та свідок Фурманчук Ф.П., Кирилюк М. М. які також є членом правління. Голова не виконав пункт 24 як координатор-організатор роботи правління.

 4. В своєму запереченні відповідач зазначив, що ревізійна комісія є не правомочна в зв’язку з закінченням терміну її повноважень. Термін закінчення повноважень ревізійної комісії наступає тоді коли вступає в силу повноваження нової ревізійної комісії. Ревізійна комісія не переобиралась на загальних зборах тому вона є діючою, згідно статуту кооперативу та законодавства України.

 5. 07.05.2007 та 10.11.2010 року було направлено запити на перевірку фінансового стану кооперативу. Чому вони проігноровані, особливо запит від 07.05.2007. Це є порушення статуту керівником кооперативу.

 6. В своєму запереченні відповідач зазначив, що правління має збирати членські внески. Це є неправда. В кооперативі «СУПУТНИК» членські внески приймає бухгалтер касир Паламарчук О.А., а не члени правління, або зараховуються на розрахунковий рахунок кооперативу. Тут відповідач вводить суд в оману.

 7. Заперечення ґрунтується на аудиторському звіті приватного аудитора Бондаря Анатолія Івановича який зроблений з не понятих причин:

  1. Без рішення та дозволу правління кооперативу. Відповідач перевищив свої повноваження як керівник, він не мав права самостійно наймати аудиторську фірму.

  2. Навіщо було наймати аудиторську фірму, якщо є власна ревізійна комісія яка двічі офіційно зверталась з запитом на перевірку котрий був проігнорований відповідачем.

  3. Незрозуміло, чому підставою для проведення аудиту була усна домовленість, причому не зазначено кого з ким.

  4. Відсутній цивільно правовий договір в якому зазначена вартість послуг та терміни його виконання.

  5. Висновок аудиту зроблений 9 листопада 2010 року в день оголошення рішення правління про усунення з посади голови правління і керівника Могира І.В. та за день до отримання запиту на перевірку документів ревізійною комісією кооперативу. Це збіг обставин чи фальсифікація?

  6. На ці запитання може дати відповіді відповідач або Приватний аудитор Бондар А.І у якості свідка.

 

На підставі вищевикладеного прошу заперечення відхилити, як безпідставне, неправдиве та оманливе.

Відповідач цілеспрямовано намагається суд ввести в оману.

 

 

Просимо суд:

 

 1. Визнати рішення правління від 8 листопада 2010р. дійсним.

 2. Зобов’язати відповідача виконати рішення правління від 8 листопада 2010р і скласти з себе повноваження голови правління кооперативу «СУПУТНИК».

 3. Зобов’язати відповідача передати печатку, установчі та бухгалтерські документи правлінню.

 


©2010-2023 МАРЧУК Ігор Дмитрович
Україна, м.Вінниця, тел.(067)706-44-95, (050)784 67 50

Created: VR