судовий позов ГБК до Могера 2
До замостянського районного суду м. Вінниці

Вул. Грушевського, 17

М. Вінниця, 21050

Позивач: Марчук Ігор Дмитрович
вул. Складська б.11 кв.1
м. Вінниця, 21011

Скомаровський Ігор Васильович

Вул.. Ватутіна б 58 кв 119

м. Вінниця, 21011

Базиляк Петро Іванович

Вул.. Ватутіна б.32 кв.104

м. Вінниця, 21011

Відповідач: Голова правління Гаражного кооперативу «СУПУТНИК»
Могер Іван Васильович,
Вул. Складська, 23 м. Вінниця, 2

06 грудня 2010 року.

Позовна заява

про визнання дійсним рішення правління кооперативу від 8 листопада 2010 дійсним, яке усуває з посади голову правління кооперативу Могера Івана Васильовича.

 

Пункт 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 статуту кооперативу не виконується головою правління кооперативу Могером І.В. Головою правління кооперативу порушено статі 11, 12, 13, 15, 16, 17,18 закону України Про кооперацию.

8 листопада 2010 правлінням ГБК «СУПУТНИК» було винесено рішення про усунення з посади голови правління Могера Івана Васильовича.

Рішення правління скріплено підписами 5-ти членів правління, та вважається дійсним у відповідності до п. 26 статуту кооперативу.

Про винесення рішення правління, голові було доведено на зборах правління кооперативу 9 листопада 2010 року о 9 годині в присутності членів кооперативу.

Голова правління кооперативу Могер І.В. категорично відмовився визнати рішення дійсним і відмовився бути присутнім на засіданні правління, про що свідчить протокол засідання правління від 09.11.2010 та відео матеріали.

До членів правління неодноразово надходили усні скарги від членів кооперативу про бездіяльність голови правління.

В зв’язку з вищевикладеним у правління кооперативу склалась підозра про фінансові махінації голови правління про що його та бухгалтера кооперативу було попереджено правлінням в усній формі. Зауваження правління, голова ігнорував та отримавши відмову у наданні пояснень, було скликано позачергове засідання правління.

8 листопада 2010 року відбулось позачергове засідання правління кооперативу.

Марчук І.Д., Скомаровський І.В., Базиляк П.І., Кирилюк М.М., Фурманчук Ф.П, є членами правління на підставі протоколу загальних зборів кооперативу, який знаходиться в адміністрації кооперативу. (п. 26 статуту. Для вирішення організаційних питань обирається правління кооперативу в кількості не менше 5-ти чоловік терміном на два роки. Правління вибирає зі свого складу голову правління і його заступника, що виконують свої обов’язки на громадських засадах або загальні збори (збори уповноважених ) установлюють їм щомісячне грошове утримання.)

Рішення правління про усунення з посади голови правління Могера Івана Васильовича винесено в зв’язку з невиконанням головою правління пунктів 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 статуту ГБК «СУПУТНИК» затвердженого протоколом №9 загальних зборів від 4 жовтня 1999 року, а саме:

п.24 в частині (Загальні збори членів кооперативу скликаються правлінням кооперативу не менше 1 разу на рік).

5 років не проводились загальні збори кооперативу, про що можуть свідчити протоколи загальних зборів.

2 роки не проводяться засідання правління кооперативу, про що можуть свідчити протоколи засідань правління.

п.25 в частині (Рішення загальних зборів (зборів уповноважених) про розмір і час оплати вступних пайових внесків і внесків на утримання й експлуатацію гаражів-стоянок, виключення із членів кооперативу приймаються більшістю в 2/3 голосів). Сьогодні сума внесків піднімається без згоди загальних зборів і навіть правління кооперативу.

п.26 в частині (Правління вибирає зі свого складу голову правління і його заступника),

п. 27 в частині (У обов’язки правління входить: п.б упорядкування кошторисів, планів)
З 2007 року голова не звітує по фінансових витратах за поточний період, про що можуть свідчити протоколи засідань на яких проходили звіти.

п.28 в частині (Правління кооперативу має право: а)приймати в члени кооперативу і виключати з членів кооперативу з наступним затвердженням списків на загальних зборах (зборах уповноважених)) Нові члени кооперативу не затверджуються на загальних зборах.

п.29 в частині Ревізійна комісія в складі не менше 3-х чоловік обирається загальними зборами (зборами уповноважених) терміном на два роки і є органом контролюючим і ревізуючим діяльність правління.

п.32 в частині Ревізійна комісія зобов’язана: а) робити документальні перевірки фінансової діяльності кооперативу, не рідше 2-х разів у рік із складанням акта перевірки).
Відповідач ігнорує письмові запити голови ревізійної комісії на проведення документальної перевірки і не надає бухгалтерські документи

Згідно листа Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, створення гаражно-будівельних кооперативів регулюється законом України «Про кооперацію»

Про винесення рішення правління, голові було доведено на зборах правління кооперативу 9 листопада 2010 року о 9 годині в присутності членів кооперативу.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 34, 37, 38 закону України Про кооперацию.Статутом кооперативу та ЦПК України

 

ПРОСИМО:

 1. Прийняти позов і відкрити впровадження.

 2. Визнати рішення правління від 8 листопада 2010р. дійсним.

 3. Зобов’язати відповідача виконати рішення правління від 8 листопада 2010р і скласти з себе повноваження голови правління кооперативу «СУПУТНИК».

 4. Зобов’язати відповідача передати печатку, установчі та бухгалтерські документи правлінню.

 5. Зобов’язати відповідача надати копії протоколів загальних зборів за останні 5 років.

 6. Зобов’язати відповідача надати копії протоколів засідань правління за останніх 2 роки.

 

Додатки:

 1. Копія рішення правління кооперативу від 8 листопада 2010р, 1 арк.

 2. Копія протоколу засідання правління правління кооперативу від 9 листопада 2010р, 1 арк.

 3. Копія заяви від членів правління від 23.11.2010, 1 арк.

 4. Відео матеріали з доказами про відмову надати будь які документи членам правління, 1 CD

 5. Копія заяви прокурору замостянського району від 23.11.2010р, 1 арк.

 6. Копія запита про фінансовий стан кооперативу від 07.05.2007 р, 1 арк.

 7. Копія запита про фінансовий стан кооперативу від 10.11.2010 р, 1 лист з двох сторін.

 8. Копія статуту кооперативу, 7 аркушів

 9. Копія паспорту та ідентифікаційного коду Марчука І.Д., 2 аркуші

 10. Копія паспорту та ідентифікаційного коду, перепустки Базиляк П.І., 3 аркуші

 11. Копія паспорту та ідентифікаційного коду Скомаровського І.В., 2 аркуші

 12. Копія листа Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

 

Підписи

 

 


©2010-2023 МАРЧУК Ігор Дмитрович
Україна, м.Вінниця, тел.(067)706-44-95, (050)784 67 50

Created: VR