Голові ГБК Марчук

Голові ГБК «СУПУТНИК»

Члена кооперативу

Марчука Ігоря Дмитровича

м. Вінниця

вул. Складська б. 11 кв.1

21011

03 жовтня 2011

м. Вінниця

ЗЯВА

Прошу надати :
  1. копію списку, реєстраційну форму присутніх, на загальних зборах від 16.11.2010 року.
  2. вказати хто був уповноваженою особою від власників гаражів № 509, 503, 319, 17/18.

Вимоги у відповідності до ЗУ

Згідно ст. 1 ЗУ «Про звернення громадян», громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про інформацію», кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно ст. 6 ЗУ «Про інформацію», право на інформацію забезпечується:

  • обов'язком суб'єктів владних повноважень інформувати громадськість та засоби масової інформації про свою діяльність і прийняті рішення;

  • здійсненням державного і громадського контролю за додержанням законодавства про інформацію;

 

Ст. 7 ЗУ «Про інформацію» передбачає, що право на інформацію охороняється законом. Держава гарантує всім суб'єктам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації.

Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом.

Суб'єкт інформаційних відносин може вимагати усунення будь-яких порушень його права на інформацію.

Право на інформацію, створену в процесі діяльності фізичної чи юридичної особи, суб'єкта владних повноважень або за рахунок фізичної чи юридичної особи, Державного бюджету України, місцевого бюджету, охороняється в порядку, визначеному законом.

 

_______________ Марчук І.Д.

 

 


©2010-2022 МАРЧУК Ігор Дмитрович
Україна, м.Вінниця, тел.(067)706-44-95, (050)784 67 50

Created: VR