Марчук позов моральн

Замостянський районний суд м. Вінниці

21050, м. Вінниця, вул. Грушевського, 17

 

Позивач: Марчук Ігор Дмитрович

21011, м. Вінниці, вул. Складська, 11, кв. 1 тел. 0677064495

 

Відповідач: Могир Іван Васильович

21011, м. Вінниця, вул. Баженова, 36, кв. 4

тел. 0432-27-79-61

 

Позовна заява

Про відшкодування моральної шкоди.

 

З 1999 року я, Макрчук Ігор Дмитрович є членом гаражно-будівельного кооперативу «СУПУТНИК».

Згідно протоколу №16 на загальних зборах гаражно-будівельного кооперативу «СУПУТНИК» від 14.05.2005 року мене Марчука І.Д. було обрано членом правління кооперативу та головою ревізійної комісії.

Починаючи з 2007 року систематично більшістю членів правління кооперативу «СУПУТНИК» в складі Марчука І.Д., Базиляка П.І., Скомаровського І.В., Кирилюка М.М., Форманчука Ф.П. підіймалося питання про проведення чергових загальних зборів кооперативу, для встановлення членських внесків, переобрання правління, ревізійної комісії так як вони обираються строком на два роки, отримання фінансового звіту, проведення ревізійної перевірки тощо, проте в супереч законним вимогам членів правління кооперативу головою правління, керівником гаражного кооперативу «СУПУТНИК» Могиром І.В. починаючи з 2007 року загальні збори не скликалися, ним були створені умови за яких проведення загальних зборів унеможливлювалося, узурпувавши владу в кооперативі в своїх руках.

Пунктом 24 Статуту гаражно-будівельного кооперативу «СУПУТНИК» передбачено, що загальні збори (збори уповноважених) членів кооперативу скликаються правлінням не менше 1 разу на рік. Позачергові загальні збори скликаються в 6-ти денний термін за вимогою не менше 1/3 членів кооперативу, а також за вимогою ревізійної комісії.

Пунктом 26 Статуту гаражно-будівельного кооперативу «СУПУТНИК» встановлено, що для вирішення організаційних питань обирається правління кооперативу в кількості не менше 5-ти чоловік терміном на два роки. Правління обирає зі свого складу голову правління і його заступника.

Пунктом 29 Статуту гаражно-будівельного кооперативу «СУПУТНИК» визначено, що ревізійна комісія в складі не менше 3-х чоловік обирається загальними зборами (зборами уповноважених) терміном на два роки і є органом контролюючим і ревізуючим діяльність правління.

Згідно Пункту 31 Статуту гаражно-будівельного кооперативу «СУПУТНИК» встановлено, що ревізійна комісія зобов’язана: робити документальні перевірки фінансової діяльності правління кооперативу, не рідше 2-х разів у рік із складанням акта перевірки.

Як законно слухняний громадянин України, я розраховував що норми встановленні чинним законодавством України розповсюджуються на всіх громадян України та інших осіб, що проживають на території України, проте головою правління, керівником гаражного кооперативу «СУПУТНИК» Могиром І.В., узурпувавши владу в своїх руках, визначені вище норми демонстративно ігноруються, створювалися всі передумови для унеможливлення належного проведення загальних зборів.

В 2008-2010 роках головою правління, керівником гаражного кооперативу «СУПУТНИК» Могиром І.В. самостійно, на власний розсуд з перевищенням своїх повноважень були переглянуті і необґрунтовано підвищені щорічні членські внески кооперативу.

Одноособово за власною думкою з 2006 року проводить прийом в члени кооперативу і виключення із членів кооперативу, утверджує план і кошторис будівництва, а також річний фінансовий план, заробітної плати, розглядає скарги на правління і на ревізійну комісію, оскільки за результатами цих скарг прийшов до висновку про негативну роботу правління головою якого він є, та ревізійної комісії, листи останньої, особисто від мене як голови ревізійної комісії щодо проведення перевірок ним ігнорувалися.

Пунктом 23 Статуту гаражно-будівельного кооперативу «СУПУТНИК» передбачено, що загальні збори (збори уповноважених) – є вищий орган кооперативу, що вирішує такі питання:

 1. прийом до членів кооперативу і виключення із членів кооперативу.

 2. утвердження плану і кошторису будівництва, а також річного фінансового плану і звіту про його виконання.

 3. установлення вступних і пайових внесків, а також внесків на утримання й експлуатацію гаражів – стоянок.

 4. установлення розмірів участі членів кооперативу у витратах по гаражному господарству.

 5. вибори правління кооперативу і ревізійної комісії.

 6. розгляди скарг на правління і на ревізійну комісію.

 

Фактично вирішення цих питань голова правління, керівник гаражного кооперативу «СУПУТНИК» Могира І.В. перебрав на себе одноособово, чим порушив мої та інших членів кооперативу законні права та інтереси, про що було повідомлено членів кооперативу в зверненні.

(Додаток 10 Копія звернення правління ГБК «СУПУТНИК» до членів кооперативу від 01.12.2010 року)

 

Так як я є членом правління, головою ревізійної комісії гаражного кооперативу «СУПУТНИК» до мене зверталися і зараз звертаються члени кооперативу з проханням-вимогою, щодо життєвої діяльності кооперативу, зокрема, щодо встановлення законно обґрунтованих щорічних членських внесків, порядку на території, прибирання сміття, проведення чергових зборів тощо, тому я був вимушений звернутися до голови правління, керівника гаражного кооперативу «СУПУТНИК» Могира І.В. з наступними зверненнями:

 

Про отримання відповіді на запит про фінансовий стан ГБК «СУПУТНИК» від 07.05.2007 року від членів правління та голови ревізійної комісії, на що головою правління, керівником ГБК «СУПУТНИК» мені було повідомлено, що це не моє діло, і він вирішить це питання самостійно.

 1. Протягом 2008 – 2010 років були направлені неодноразові повторні звернення до голови правління, керівника ГБК «СУПУТНИК» Могира І.В. звернення які ним були демонстративно проігноровано, а в грубій усній формі мені було повідомлено: «Хто ти такий?, Я тут керівник, я все вирішую». (Додаток 8. Копія запиту на документальну перевірку від 07.05.2007 року)

 

10.11.2010 року в черговий раз мною було направлено запит про документальну перевірку ГБК «СУПУТНИК», на що головою правління, керівником ГБК «СУПУТНИК» Могиром І.В. заднім числом було проведено аудиторську перевірку приватним аудитором дата початку перевірки 05.11.2010 року, аудиторський звіт від 09.11.2010 року №25, слід зазначити що в цей період головний бухгалтер Паламарчук Ольга Анатолівна знаходилася у щорічній відпустці і на роботу вона не відзивалася, тому можна припустити, що оскільки не було гол. бухгалтера, аудитор не мав можливості отримати необхідні документи, інформації для проведення належної перевірки.

(Додаток 9. Копія запиту на документальну перевірку від 10.11.2010 року)

 

Беручи до уваги вказані обставини, фактичної відмови голови правління, керівника ГБК «СУПУТНИК» Могира І.В. в проведені щорічних загальних зборів членів кооперативу в перших числах листопаду 2010 року, правлінням кооперативу було ініційовано проведення зборів, на яких 08.11.2010 року було прийнято рішення про усунення з посади голови правління Могира І.В. в зв’язку з невиконанням ним п.п. 24-29, 32 Статуту ГБК «СУПУТНИК».

Рішення правління скріплено підписами п’яти членів правління, та вважається дійсним у відповідності до п. 26 Статуту кооперативу.

Про винесення рішення правління, голові правління Могиру І.В. було доведено на зборах правління кооперативу 09.11.2010 року в присутності членів кооперативу.

Голова правління кооперативу Могир І.В. категорично відмовився визнавати рішення правління.

В грудні 2010 року фактично правління кооперативу в складі Базиляка П.І., Марчука І.Д. Скомаровського І.В. звернулися до Замостянського районного суду м. Вінниці з позовною заявою до голови правління ГБК «СУПУТНИК» Могера І.В. про визнання рішення правління кооперативу від 08.11.2010 року дійсним.

На що голова правління ГБК «СУПУТНИК» Могир І.В. звернувся до суду з зустрічною позовною заявою.

Під час розгляду справи у судовому процесі в грудні 2010 року мені та іншим членам правління стало відомо про проведення головою правління, керівником ГБК «СУПУТНИК» Могиром І.В. загальних зборів 16 листопада 2010 року на яких було прийнято рішення про обрання нового складу правління кооперативу.

Згідно протоколу від 16.11.2010 року загальних зборів кооперативу за новий склад правління кооперативу проголосували одноголосно.

В той же день нові члени так званого правління одноголосно обрали Могира І.В. головою правління.

Про те слід зазначити, що як вказано в протоколі від 16.11.2010 року на загальних зборах були присутні десятники проте ні де не вказано де відбувалися збори та о якій годині, скільки на загальних зборах було десятників та яким чином вони були уповноважені (дорученнями, заявами тощо). Всього 1500 гаражів тобто членів кооперативу приблизно така ж кількість (близько 1430 осіб) згідно п.25 Статуту кооперативу загальні збори вважаються дійсними при наявності 2/3 членів кооперативу тобто для належного проведення загальних зборів необхідно присутність не менше 97 належно уповноважених десятників, які є та представляють членів кооперативу.

Як стало мені відомо з опитування членів кооперативу ні мене, ні більшість інших членів кооперативу про проведення загальних зборів ніхто не повідомляв, об’яв не було, ні я та близько ста членів кооперативу (в кого я запитував) нікого не уповноважували для представництва наших інтересів.

Так як я є членом правління, головою ревізійної комісії кооперативу мене та інших членів правління кооперативу про проведення загальних зборів повинні були повідомити в обов’язковому порядку, що не було зроблено.

Слід зазначити, що деякі члени кооперативу висловили припущення, що зборів як це належно згідно чинного законодавства не проводили, а на зборах були присутні не більше десяти чоловік, які й увійшли до складу правління, ревізійної комісії кооперативу згідно з протоколом №1 від 16.11.2010 року.

Тому й чисельність, прізвища присутніх рядових членів кооперативу, хто був уповноваженим і ким є для рядових членів кооперативу таємницею.

Членами кооперативу було складено і направлено поштою з повідомленням, яке вручено особисто в руки Могеру І.В. запит про час і місце проведення зборів та кількість присутніх на який відповіді не отримано.

(Додаток 2 Копія запиту від 18.02.2011 на 4-х (Чотирьох) аркушах)

Ті особи які зазначені в протоколі як члени кооперативу купили гаражі після 2007 року тому згідно п. 23 Статуту перш ніж голосувати і представлятися як члени кооперативу Городненко В.Н., Мартинюк В.М., Атаманюк А.В., Кравчукк А.П., Машковський В.М., Мартинюк В.В., Хайлов А.А., Вейпан В.В., Товстик В.Л. необхідно було прийняти їх до складу членів ГБК «СУПУТНИК». Питання про прийняття їх та інших осіб не підіймалося з цього можна зробити висновок, що прийняв їх та інших осіб до складу членів ГБК «СУПУТНИК» одноособово голова правління, керівник ГБК «СУПУТНИК» Могир І.В., що є порушенням норм чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про кооперацію» та Статуту ГБК «СУПУТНИК».

За таких обставин вважаю, що загальних зборів членів ГБК «СУПУТНИК» 16.11.2010 року не відбулося, а протокол №1 від 16.11.2010 року – є недійсним.

4 лютого 2011 року рядовими членами кооперативу було складено акт, згідно якого було встановлено та виявлено ряд порушень Статуту кооперативу головою правління, керівником ГБК «СУПУТНИК» Могиром І.В. та зокрема те що про збори 16.11.2010 року їх не було повідомлено, збори відбулися без їх участі та ними нікого не було уповноважено для представлення їх голосів. Акт підписали майже 50 членів кооперативу. (Додаток 7 Копія акту від 04.02.2011 року з додатками на 4-х аркушах)

Слід звернути увагу, що я неодноразово в усному порядку та в письмовому (Додаток 4 Копія заяви від 07.02.2011 року); ( Додаток 3 Копія Заяви від 12.04.2011 року) звертався до голови правління, керівника ГБК «СУПУТНИК» Могира І.В. про порушення моїх прав та законних інтересів та з проханням надати копію протоколу №1 загальних зборів від 16.11.2010 року, копію списку присутніх на загальних зборах від 16.11.2010 року, копію доручення уповноваженої особи від власників гаражів №1054, 237,198, Копію протоколу №1 правління кооперативу від 16.11.2010 року згідно п. 32 Статуту ГБК «СУПУТНИК», проте всі вказані законні вимоги головою правління, керівником ГБК «СУПУТНИК» Могиром І.В. були проігноровані, більш того усно в грубій формі головою правління, керівником ГБК «СУПУТНИК» Могиром І.В. мені було повідомлено : «Хто ти такий, ти вже ніхто, тобі більше всіх треба, нічого в вас не вийде, я тут хазяїн », письмової вмотивованої відмови в задоволені моїх вимог чи будь-якої відповіді взагалі на мої численні звернення мені не було надано.

Вважаю що даними діями (бездіяльністю) головою правління, керівником ГБК «СУПУТНИК» Могиром І.В. були порушені мої права.

Згідно ст. 2 ЗУ «Про інформацію», основними принципами інформаційних відносин є:

 • гарантованість права на інформацію;

 • відкритість, доступність інформації, свобода обміну інформацією;

 • достовірність і повнота інформації;

 • свобода вираження поглядів і переконань;

 • правомірність одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації;

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про інформацію», кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно ст. 6 ЗУ «Про інформацію», право на інформацію забезпечується:

 • обов'язком суб'єктів владних повноважень інформувати громадськість та засоби масової інформації про свою діяльність і прийняті рішення;

 • обов'язком суб'єктів владних повноважень визначити спеціальні підрозділи або відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації;

 • здійсненням державного і громадського контролю за додержанням законодавства про інформацію;

 

Ст. 7 ЗУ «Про інформацію» передбачає, що право на інформацію охороняється законом. Держава гарантує всім суб'єктам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації.

Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом.

Суб'єкт інформаційних відносин може вимагати усунення будь-яких порушень його права на інформацію.

Право на інформацію, створену в процесі діяльності фізичної чи юридичної особи, суб'єкта владних повноважень або за рахунок фізичної чи юридичної особи, Державного бюджету України, місцевого бюджету, охороняється в порядку, визначеному законом.

 

Відповідно до ст. 31 ЗУ «Про інформацію», У разі якщо порушенням права на свободу інформації особі завдано матеріальної чи моральної шкоди, вона має право на її відшкодування за рішенням суду.

 

Згідно ст. 16 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції», особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється:

 • відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;

 • надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

 

Згідно ст. 1 ЗУ «Про звернення громадян», громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

 

Згідно ст. 4 ЗУ «Про звернення громадян», до рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких:
порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян); створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод; незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

 

Згідно ст. 5 ЗУ «Про звернення громадян», звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

 

Згідно ст. 15 ЗУ «Про звернення громадян», органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки
розгляду заяв (клопотань).

Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов'язки.

Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

 

Згідно ст. 25 ЗУ «Про звернення громадян», у разі задоволення скарги орган або посадова особа, які прийняли неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому завдані матеріальні збитки, пов'язані з поданням і розглядом скарги, обґрунтовані витрати, понесені у зв'язку з виїздом для розгляду скарги на вимогу відповідного органу, і втрачений за цей час заробіток. Спори про стягнення витрат розглядаються в судовому порядку.

Громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому чинним законодавством, можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при розгляді скарги. Розмір відшкодування моральних (немайнових) збитків у грошовому виразі визначається судом.

Зважаючи на вище викладене мною в складі ініціативної групи було прийнято рішення про скликання та належного проведення позачергових зборів 02.04.2011 року, за рішенням яких будуть розставлені всі точки, і вирішено всі накипівші проблемні питання по суті.

Не дивлячись на всі намагання головою правління, керівником ГБК «СУПУТНИК» Могиром І.В. зірвати збори, 02.04.2011 року на позачергові загальні збори прийшло понад п’ятдесят членів кооперативу, був присутній і голова правління, керівник ГБК «СУПУТНИК» Могир І.В. він заявив що ці збори не є дійсними і щоб всі розходилися.

Проте присутні члени кооперативу заявили, що всі вони не були присутніми на так званих зборах 16.11.2010 року та ніхто їх про них не повідомляв, і тому дійсно є необхідність в проведенні позачергових загальних зборів членів ГБК «СУПУТНИК».

(Додаток 6 Копія реєстрації членів ГБК «СУПУТНИК» присутніх на загальних зборах 02.04.2011 року)

 

Вважаю що даними діями головою правління, керівником ГБК «СУПУТНИК» Могиром І.В. мені було завдано моральну шкоду.

Під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.

 

Моральна шкода полягає в душевних стражданнях, яких я зазнав внаслідок зловживання головою правління, керівником ГБК «СУПУТНИК» Могиром І.В. своїм службовим становищем, не надання мені відповідей на мої запити, самовільно встановлення ним суми членських внесків, перешкоджання проведення позачергових загальних зборів, поширення інформації , що я не являюся членом правління та погрозами в мій бік, що непоправно позначилося на душевному стані, благополуччі, повсякденному житті, що в свою чергу призвело до виникнення моральних та фізичних страждань; порушився сон, виникла стійка втома, стурбованість, негативні нав'язливі думки, що гальмують мою соціальну активність; виникли стійкі негативні настрої.

Відповідно до ст. 23 ЦК України особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає в душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої.

Відповідно до ч. 1 ст. 1167 ЦК України, моральна шкода, завдана фізичній особі неправомірними діями, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.

 

Згідно з п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 року № 4 "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди" обов'язковому з'ясуванню при вирішенні справ про відшкодування моральної шкоди підлягають: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність причинного зв'язку між шкодою та протиправними діяннями її заподіювача та вина останнього в її заподіянні.

Відповідно до положень п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року № 4 “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди ” передбачено, що розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд визначає в межах заявлених вимог залежно від характеру та обсягу заподіяних позивачеві моральних і фізичних страждань, з урахуванням у кожному конкретному випадку вини відповідача та інших обставин. Зокрема, враховується характер і тривалість страждань, стан здоров'я потерпілого, тяжкість завданої травми, наслідки тілесних ушкоджень, істотних вимушених змін у його життєвих та виробничих стосунках.

Відповідно до ч. 1 ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Тобто, за змістом цієї норми цивільне право підлягає захисту у випадку коли має місце його реальне порушення.

При цьому слід виходити із засад розумності, виваженості та справедливості.

 

На підставі вище викладеного, керуючись п.п. 23, 24, 26, 29, 31, 32, Статуту ГБК «СУПУТНИК», ст.ст. 2, 5, 6, 7, 31 ЗУ «Про інформацію», ст. 16 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції», ст. ст. 1, 4, 5, 15, 25 ЗУ «Про звернення громадян», ст. ст. 15, 23, 1167 Цивільного кодексу України; –

 

ПРОШУ:

 1. Прийняти мою позовну заяву та відкрити провадження по справі.

 2. Зобов’язати голову правління, керівника ГБК «СУПУТНИК» Могира І.В. надати копію протоколу №1 загальних зборів від 16.11.2010 року, копію списку присутніх на загальних зборах від 16.11.2010 року, копію доручення уповноваженої особи від власників гаражів №1054, 237,198, Копію протоколу №1 правління кооперативу від 16.11.2010 року, та рішення про встановлення суми членських внесків або надати вмотивовану відповідь про їх відсутність.

 3. Визнати протокол загальних зборів від 16.11.2010 року ГБК «СУПУТНИК» недійсним.

 4. Визнати дії (бездіяльність) голови правління, керівника ГБК «СУПУТНИК» Могира І.В., щодо ненадання на мої запити вмотивованої відповіді, перешкоджання в проведенні загальних зборів членів ГБК «СУПУТНИК» протиправними та такими, що порушують мої законні права та інтереси.

 5. Стягнути з Могира І.В. на мою користь 1 700, грн. моральної шкоди.

 6. Зобов’язати голову правління, керівника ГБК «СУПУТНИК» Могира І.В. провести загальні збори ГБК «СУПУТНИК».

 

Додатки:

 1. Копія паспорту Марчука І.Д., копія ідентифікаційного коду Марчука І.Д.;

 2. Копія запиту від 18.02.2011 на 4-х (Чотирьох) аркушах з підтверджуючим документом про направлення;

 3. Копія заяви від 12.04.2011 року з підтверджуючим документом про направлення;

 4. Копія заяви від 07.02.2011 року з підтверджуючим документом про направлення;

 5. Копія Статуту гаражно-будівельного кооперативу «Супутник»;

 6. Копія реєстрації членів ГБК «СУПУТНИК» присутніх на загальних зборах 02.04.2011 року;

 7. Копія акту від 04.02.2011 року з додатками на 4-х (Чотирьох) аркушах;

 8. Копія запиту на документальну перевірку від 07.05.2007 року

 9. Копія запиту на документальну перевірку від 10.11.2010 року з підтверджуючим документом про направлення;

 10. Копія звернення правління ГБК «СУПУТНИК» до членів кооперативу від 01.12.2010 року.

 11. Копія квитанції про сплату держмита та ІТЗ

 

 

15.08.2011 року _______________________ Марчук І.Д.

 


©2010-2022 МАРЧУК Ігор Дмитрович
Україна, м.Вінниця, тел.(067)706-44-95, (050)784 67 50

Created: VR