Апеляція рішення суду
До Апеляційного суду
Вінницької області
Вул. Соборна, 6
М. Вінниця, 21050
(через замостянський районний суд)
Позивач: Марчук Ігор Дмитрович
вул. Складська б.11 кв.1
м. Вінниця, 21011
Скомаровський Ігор Васильович
Вул.. Ватутіна б 58 кв 119
м. Вінниця, 21011
Базиляк Петро Іванович
Вул.. Ватутіна б.32 кв.104
м. Вінниця, 21011
Відповідач: Голова правління Гаражного кооперативу «СУПУТНИК»
Могер Іван Васильович,
Вул. Складська, 23 м. Вінниця, 2
8 лютого 2011року.

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

Оскарження рішення замостянського суду м. Вінниця Від 02.02.2011 року по справі 2-227/11 про визнання дійсним рішення правління кооперативу від 8 листопада 2010, яке усуває з посади голову правління кооперативу Могера І. В.

 

В абзаці 30 свого рішення суд прийшов до висновку, що рішення правління кооперативу від 8 листопада 2010 прийнято з порушенням порядку передбаченого ст. 15 закону України Про кооперацію.
Ми з цим не згодні. Ст.. 15 ЗУ Про кооперацію не передбачає порядок роботи правління. Правління є виконавчим органом кооперативу.
Стаття 15 Закону України про кооперацію, Вищий орган управління кооперативу.
В чому наше порушення закону?

 

В ст.. 16 п. 9. ЗУ Про кооперацію (Порядок обрання або відкликання членів правління та голови кооперативу, а також порядок проведення засідань правління кооперативу та прийняття ним рішень визначаються статутом кооперативу.)
В чому наше порушення закону?

 

В абзаці 26 свого рішення суд зазначив: Пунктом 26 статуту визначено, що правління вибирає зі свого складу голову правління та його заступника.
В пункті 26 статуту не йдеться про те, що єдиним і можливим способом відкликання діючого голови правління кооперативу, відповідно до діючого статуту, є його переобрання новим складом правління, який в свою чергу обирається загальними зборами кооперативу.
Повний текст статі 26 статуту кооперативу:
Для вирішення організаційних питань обирається правління кооперативу в кількості не менше 5-ти чоловік терміном на два роки. Правління вибирає зі свого складу голову правління та його заступника, що виконують свої обовязки на громадських засадах, або загальні збори (збори уповноважених) установлює їм щомісячне грошове утримання.
Що ми порушили в цьому пункті статуту?

 

В абзаці 28 свого рішення суд зазначив: Показаннями свідків та поясненнями самих сторін підтверджується, що загальні збори з питань переобрання членів правління та голови правління кооперативу 08 листопада 2010 року не проводились.
Так, дійсно переобрання членів правління не було і кількісний склад правління не змінювався. В чому тоді наше порушення закону?
08 листопада 2010 року проходило робоче засідання виконавчого органу кооперативу, правління кооперативу.
Робочі засідання правліннявиконавчого органу не передбачають скликання загальних зборів.
На засіданні було прийнято рішення про недовіру голові правління і усунення його з посади голови правління, причому звільнений голова залишається членом правління.
Обрання і зняття голови правління, тобто особи яка буде організовувати роботу самого правління є суто компетенція самого правління згідно ст.. 26 статуту та ст.. 16 Закону України про кооперацію.
Де тут є наші порушення?

 

В абзаці 23 свого рішення суд зазначив: Загальні збори, є вищим органом управління кооперативу і саме до компетенції загальних зборів входить вирішення питання щодо обрання правління кооперативу.
Не зрозуміло чому суд в своїх висновках посилається на цей пункт, адже 8 листопада 2010 року склад правління не переобирався і не мінявся. Усунувся з посади голова правління, тобто керівник самого правління, причому він залишився членом правління.
Дане рішення регулює роботу тільки правління, як органу управління і не стосується діяльності кооперативу, це є робочі питання правління і вони згідно статуту і закону про кооперацію не передбачають винесення на загальні збори.

 

В абзаці 29 свого рішення суд посилається на ст..12 Закону України «Про кооперацію»
В чому полягає порушення права голосу члена кооперативу, якщо робота кооперативу згідно статі 16 Закону України «Про кооперацію» здійснюється у період між загальними зборами і забезпечує виконання їх рішень.
Засідання 8 листопада 2010 року нічим не відрізняється від інших робочих засідань, виконавчого органу кооперативу, правління кооперативу.

 

Згідно статі 16 Закону України «Про кооперацію» п.2 в кооперативі де менше ніж 10 членів обирається голова.
В ГБК «СУПУТНИК» 1489 гаражів і згідно ст.. 16 Закону України «Про кооперацію» п.1 виконавчим органом є правління, яке обирається на загальних зборах. Потім зі свого складу саме правління обирає голову ст.. 26 статуту.
В кооперативі з кількістю гаражів більше 10 не має посади «Голова кооперативу», а є посада «Голова правління кооперативу» це суттєво різні речі.
«Голова кооперативу» обирається загальними зборами, але це в кооперативі де менше 10 членів.
«Голова правління кооперативу» обирається рішенням правління зі свого складу,ст.. 26 статуту.
Ніде в законі і статуті не врегульовано, що голова може бути вибраний лише один раз і до наступного переобрання правління. Ми не погоджуємося з висновками суду, які зазначені в абзаці 27 рішення суду.

 

Ми вважаємо, що засуд не достатньо дослідив докази по справі і виніс помилкове рішення.

ПРОСИМО:

  1. Скасувати рішення замостянського суду м. Вінниці від 02.02.2011 року по справі 2-227/11

  2. Визнати рішення правління кооперативу від 8 листопада 2010 законним і таким, що підлягає визнанню дійсним.

 

Додатки:

  1. Копія рішення замостянського суду м. Вінниці від 02.02.2011 року по справі 2-227/11 рішення правління кооперативу від 8 листопада 2010р, 1 арк.

  2. Копія рішення правління кооперативу від 8 листопада 2010р, 1 арк.

 

Підписи

 


©2010-2022 МАРЧУК Ігор Дмитрович
Україна, м.Вінниця, тел.(067)706-44-95, (050)784 67 50

Created: VR