Дебати
До замостянського районного суду м. Вінниці

Вул. Грушевського, 17

М. Вінниця, 21050

Позивач: Марчук Ігор Дмитрович
вул. Складська б.11 кв.1
м. Вінниця, 21011

__січня 2011

ДЕБАТИ

Справа, по суті розглядає легітимність винесення рішення правлінням від 8 листопада 2010 року, яким усувається з посади голова правління, як обрана особа самим правлінням згідно пункту 26 статуту кооперативу.

Також з посади звільняється керівник кооперативу, який є найманою особою, підзвітною правлінню.

Якщо суттю справи є законність винесеного рішення правління від 8.11.2010 то і всі запитання, відповіді, докази, свідки, пояснення, копії документів мають доводити законність або не законність винесеного рішення правління.

У разі винесення судом ухвали на користь позивачів, відповідач має виконати рішення правління, здати печатку, передати установчі і бухгалтерські документи діючому правлінню кооперативу, не перешкоджати роботі кооперативу.

На вимогу позивачів відповідач підтвердив той факт, що позивач Марчук І.Д., Базиляк П.І., Скомаровський І.В. є дійсними членами правління кооперативу вибраними загальними зборами. (Копія Протоколу загальних зборів №16 від 14.05.2005р)

За весь час розгляду справи, відповідач не надав жодних, підкреслюю жодних доказів які підтверджують не легітимність прийнятого правлінням рішення.

Відсутні докази, що правління є не дійсним.

Відсутній доказ який вказує про переобрання правління в період з 14.05.2005р до 8 листопада 2010року.

Переобрання правління до винесення рішення від 8.11.2010р. не було.

Всі свідки, яких було допитано, причому свідки як від сторони позивачів, так і від сторони відповідача надали абсолютно однакові свідчення, а саме:

В період з 14.05.2005р до 8 листопада 2010року загальні збори кооперативу не проводились, в цей період правління не переобиралось, а це означає що, згідно Статті 16 ЗУ Про кооперацію. «Виконавчий орган кооперативу»

Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова. Виконавчий орган кооперативу: здійснює управління кооперативом у період між загальними зборами членів кооперативу, забезпечує виконання їх рішень;

Тобто, склад правління, який виніс рішення 8 листопада 2010 року є дійсним і законним, а саме рішення є абсолютно легітимним і дійсним у відповідності до статті 16 ЗУ про Кооперацію та п 26 статуту кооперативу.

Не маючи доказів, які б могли спростувати рішення правління, яким голова і керівник усувається з посади, відповідач цілеспрямовано намагався суд увести в сторону від розгляду справи по суті.

Було надано заперечення позовної заяви, яке не стосується суті справи. Заперечення було спростовано позивачами та підкріплено доказами.

Для затягування справи відповідач подав зустрічний позов, який ґрунтується на єдиному доказі, Протоколі загальних зборів від 16.11.2010. Протокол загальних зборів №1 від 16.11.2010, суті справи взагалі не стосується і згідно процедури щодо проведення загальних зборів є не дійсним і сфабрикованим та є підставою притягнення відповідача до кримінальної відповідальності згідно Статті 172. Кримінального Кодексу України Посадовий підлог.

Не законність протоколу загальних зборів №1 від 16.11.2010 доведена доказами, наданими до суду.

 

З невідомих причин відповідач побудував свій захист на подіях, які відбувалися після 8 листопада та суті справи не стосувалися, що ще раз доводить легітимність прийнятого рішення правлінням від 8.11.2010.

Наголошую: Всі докази надані відповідачем суті справи не стосуються

 

Відсутність доказів у відповідача, які можуть спростувати рішення правління, відкидають сумнів законності прийнятого рішення правління.

Позовні вимоги позивачів на нашу думку є обґрунтованими і доведеними.

Просимо суд ухвалити рішення яким зобов’язати відповідача виконати рішення правління кооперативу від 8.11.2010 р. та виконати позовні вимоги.

 

 


©2010-2022 МАРЧУК Ігор Дмитрович
Україна, м.Вінниця, тел.(067)706-44-95, (050)784 67 50

Created: VR